Font việt hóa VL NewParis Headline

  • Tác giả: Không rõ
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Font Việt Linh
  • Số lượt tải font: 1227
  • Ngày upload: 16/02/2023
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font giấc mơ: VL NewParis Headline

Font khác biệt: MTD Ave Utan

Bình luận