Font việt hoá MJ Bygonest ( 2 font )

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Demo font chỉ mang tính chất minh họa thôi, không có cố ý gây thù địch cho bất kì 1 cá nhân nào hết !!!

Bình luận