Quy định sử dụng gói thành viên

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới gói thành viên. Chúng tớ gửi tới bạn các quy định dành cho thành viên sử dụng gói thành viên. Các quy định có thể được cập nhật thêm mà không được báo trước.

Gói thành viên để làm gì ?

 • Ủng hộ duy trì website
 • Tải được font VIP và tải nhanh với gói 12 tháng, tải nhanh với gói 6 tháng ( Không tải được font VIP )
 • Tải font chứ không bán font nhé

Với gói thành viên 12 tháng và 6 tháng, 1  tháng

 • Website không tự động gia hạn ( Bạn sẽ không bị trừ tiền sau khi hết hạn )
 • Sau khi bạn đăng ký và chuyển khoản thành công qua mã QR. Hệ thống sẽ kích hoạt hoàn toàn tự động sau vài giây
 • Bạn có thể ib để chúng tôi kiểm tra nếu thanh toán bị lỗi Chat ngay

Chính sách hoàn phí

 • Hoàn phí: Không có chính sách hoàn phí

Chính sách nâng cấp tài khoản

 • Với gói free muốn nâng lên 12 tháng: Chỉ cần đăng ký gói 12 tháng tại đây và thanh toán. Sẽ được kích hoạt ngay
 • Với gói 6 tháng muốn nâng lên 12 tháng: Bạn cần đăng ký mới gói 12 tháng và chi phí gói 6 tháng không được hoàn lại.
 • Với gói 1 tháng khi muốn nâng cấp: Bạn cần đăng ký gói mới và chi phí cũ không được hoàn lại.

Trường hợp không được kích hoạt

 • Nếu bạn thanh toán nhưng tài khoản bị lỗi không tải được font VIP. Vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua page Chat ngay

Trường hợp đăng ký lại khi gói cũ còn hạn

 • Nếu bạn đã đăng ký gói 6 tháng và được kích hoạt và còn hạn. Nếu đăng ký lại thì gói cũ sẽ mất hiệu lực. Vui lòng thanh toán theo gói mới đăng ký
 • Nếu đã đồng ý đăng ký lại đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận đăng ký lại và thanh toán lại từ đầu. Gói cũ bị hủy không hoàn phí

Hủy gói thành viên nếu phát hiện dùng chung tài khoản

 • Hệ thống phát hiện tự động khi nhận thấy tài khoản có dấu hiệu dùng chung
 • Khi hệ thống phát hiện, sẽ tự động hủy gói thành viên chuyển sang trạng thái Đã hủy
 • Gói thành viên đã hủy không được phụ hồi lại
 • Tài khoản có thể bị khóa nếu vị phạm nghiêm trọng
 • Lý do bị khóa sẽ không thông báo cho thành viên, hệ thống tự động khóa.

Các trường hợp tài khoản gói thành viên bị khóa

 • Share tài khoản dùng chung cho người khác
 • Dùng tài khoản mã VIP tải font và chia sẻ font có mã VIP lên các website khác
 • Dùng ngôn từ xúc phạm đến admin, thành viên khác trên website
 • Các trường hợp khác sẽ được cập nhật

Lưu ý: Tài khoản đã hủy sẽ không được báo trước hoặc nêu lý do bị khóa

Font có mã 1FTV VIP có được upload lên website khác hay không ?

Font chữ VIP do fonttiengviet.com tự việt hóa và chỉ dùng cho thành viên đăng ký gói thành viên. Thành viên vui lòng không upload chia sẻ font này lên các website khác. Font 1FTV VIP được hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí ( Do team dành thời gian việt hóa ).


Xem thêm Điều khoản sử dụng fonttiengviet.com