Gói thành viên

Gói bắt đầu

Free Sử dụng mãi mãi
 • Không giới hạn lượt tải
 • Truy cập không giới hạn
 • Chờ tải font sau 30 giây

Gói 6 tháng

160.000đ 79.000đ Thanh toán lại sau 6 tháng
 • Không giới hạn lượt tải
 • Truy cập không giới hạn
 • Tải font ngay lập tức
 • Ủng hộ duy trì website
 • Không tải được font VIP
 • Không tự động gia hạn

Gói 12 tháng

200.000đ 99.000đ Thanh toán lại sau 12 tháng
 • Không giới hạn lượt tải
 • Truy cập không giới hạn
 • Tải font ngay lập tức
 • TẢI được font VIP
 • Ủng hộ duy trì website
 • Không tự động gia hạn