Gói thành viên

Gói 1 tháng

36.000đ 18.000đ Thanh toán lại sau 1 tháng
 • KHÔNG TẢI ĐƯỢC FONT VIP
 • Tải font ngay ( Không chờ 30s )
 • Ủng hộ duy trì website
 • Tự động kích hoạt sau đăng ký
 • Không tự động gia hạn
 • Quy định gói thành viên

Gói 6 tháng

160.000đ 79.000đ Thanh toán lại sau 6 tháng
 • KHÔNG TẢI ĐƯỢC FONT VIP
 • Tải font ngay ( Không chờ 30s )
 • Ủng hộ duy trì website
 • Tự động kích hoạt sau đăng ký
 • Không tự động gia hạn
 • Quy định gói thành viên

Gói 12 tháng

200.000đ 99.000đ Thanh toán lại sau 12 tháng
 • TẢI ĐƯỢC FONT VIP
 • Tải font ngay lập tức 
 • Ủng hộ duy trì website
 • Tự động kích hoạt sau đăng ký
 • Không tự động gia hạn
 • Quy định gói thành viên