Đặt việt hóa font ( Có phí )

Với các bạn có nhu cầu đặt việt hóa font chữ. Team fonttiengviet sẽ tiếp nhận với các bước sau

 1. Tiếp nhận yêu cầu việt hóa font từ khách
 2. Kiểm tra xem font có thể việt hóa không
 3. Trao đổi với khách về dấu hỏi, ư, ơ xem có đồng ý không
 4. Sau khi khách đã đồng ý về dấu hỏi, ư, ơ sẽ tiến hành thanh toán.
 5. Nhận thanh toán
 6. Tiến hành việt hóa và giao cho khách từ 1-2 ngày.

Team nhận việt hóa có phí với những font nào

 • Font không có trên website fonttiengviet.com
 • Font không nằm trong danh mục miễn phí
 • Font khách đặt riêng

Giá đặt font

 • 1 font đơn = 150.000đ ( Thanh toán trước khi việt hóa chính thức – Chi phí này sẽ không hoàn lại)
 • 1 theo bộ family = 120.000đ/1 file ( Thanh toán trước khi việt hóa chính thức – Chi phí này sẽ không hoàn lại)

Thời gian giao

 • 1-2 ngày sau khi nhận việt hóa

Quyền và nghĩa vụ của 2 bên

 • Fonttiengviet sẽ bàn giao đúng font khách yêu cầu
 • Khách có nghĩa vụ thanh toán trước khi team việt hóa
 • Fonttiengviet không liên quan đến các tranh chấp về bản quyền font chữ mà khách sử dụng

Liên hệ Team qua Page: https://www.facebook.com/fonttiengviet