Báo lỗi tải font

Chào các bạn, một trang web khi vận hành không thể tránh có lỗi xảy ra được. Nếu xảy ra lỗi tải font các bạn có thể liên hệ thông báo đến ban quản trị website nhé

Hướng dẫn

  • Bước 1: Khi phát hiện bài chia sẻ font bị lỗi. Hãy xem thông tin bài chia sẻ font đó là gì nhé
  • Bước 2: Liên hệ thông báo tới BQT web qua page : https://m.me/fonttiengviet

Chúng tớ sẽ kiểm tra và fix lỗi sau

Cảm ơn !