Font Tiếng Việt Viaoda Libre

  • Tác giả: Vietanh Nguyen
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Thiết kế bởi Vietanh Nguyen
  • Số lượt tải font: 526
  • Ngày upload: 18/05/2023
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font này có mặt tại Google font https://fonts.google.com/specimen/Viaoda+Libre

Bình luận