Font việt hóa SVN Gotham sử dụng trong logo TikTok

  • Tác giả: Tobias Frere-Jones
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: STYLEno.1 Font
  • Số lượt tải font: 1526
  • Ngày upload: 08/04/2022
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Full bộ 18 font nha cả nhà

Bình luận