Font việt hóa SVN Gratelos Display

  • Tác giả: Maulana Creative
  • Người đăng: Huy Quân
  • Việt hóa: STYLEno.1 Font
  • Số lượt tải font: 2197
  • Ngày upload: 17/04/2022
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Nhà thiết kế: Maulana Creative
Nhà phát hành: Maulana Creative

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Maulana Creative
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Bình luận