Font việt hóa SVN Norse (2 fonts)

  • Tác giả: Joel Carrouche
  • Người đăng: Trần Duy
  • Việt hóa: STYLEno.1 Font
  • Số lượt tải font: 526
  • Ngày upload: 25/10/2022
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Nhà thiết kế: Joel Carrouche
Nhà phát hành: Joel Carrouche
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font miễn phí cho mọi mục đích sử dụng.
Việt hóa từ bản gốc: https://unblast.com/norse-display-typeface/

Bình luận