Người đăng:

Huy-Kira

Font tiếng việt Darker Grotesque ( 7 font )
 • Tác giả: Gabriel Lam, Vietanh Nguyen
 • Người đăng: Huy-Kira
 • Việt hóa: Gabriel Lam, Vietanh Nguyen
 • Ngày đăng: 29/04/2022
 • Số lượt tải font: 231
Font việt hóa LNTH Sofadi One
 • Tác giả: Sofadi One
 • Người đăng: Huy-Kira
 • Việt hóa: LNTH
 • Ngày đăng: 28/04/2022
 • Số lượt tải font: 131
Font việt hóa MTD Caerphilly Regular
 • Tác giả: Hanoded
 • Người đăng: Huy-Kira
 • Việt hóa: Mộc Hạ - MTD
 • Ngày đăng: 10/04/2022
 • Số lượt tải font: 99