Font tiếng việt Darker Grotesque ( 7 font )

  • Tác giả: Gabriel Lam, Vietanh Nguyen
  • Người đăng: Huy-Kira
  • Việt hóa: Gabriel Lam, Vietanh Nguyen
  • Số lượt tải font: 1410
  • Ngày upload: 29/04/2022
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Bình luận