Font Việt hóa 1FTV VIP Raleway Light

  • Tác giả: Matt McInerney, Pablo Impallari, Rodrigo Fuenzalida
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: fonttiengviet.com
  • Số lượt tải font: 123
  • Ngày upload: 24/06/2024
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Trả phí bộ 9 font

  • Trả phí bộ 9 font Raleway đã được Việt hóa tại đây


Demo bộ 9 font đã được Việt Hóa

 

Bình luận