Font Việt hóa TP Panda Sociu Body

  • Tác giả: Designer & chuyển hoá: Tuỳn Pucca
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Tuỳ Pucca
  • Số lượt tải font: 435
  • Ngày upload: 07/07/2023
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Tên font: TP Panda Sociu
Designer & chuyển hoá font: Tuỳn Pucca
Artwork gốc: artstudio88
7 định dạng: Full, Stem, Hair, Body, Flour, Leaf, Node

Nguồn tải : https://www.facebook.com/fontviethoa.tuynpucca

Bình luận