Font Việt hóa 1FTV Uni Neue Regular – Cần full 14 font qua shop nhé

  • Tác giả: fontfabric
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: fonttiengviet.com
  • Số lượt tải font: 90
  • Ngày upload: 27/03/2024
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Đặt bộ 14 font

Nếu bạn muốn full bộ 14 font Uni Neue có thể sang shop tại link sau


Demo bộ full

Bình luận