Font việt hóa SVN Magnificent

  • Tác giả: Zamroni Hamzah
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: STYLEno.1 Font
  • Số lượt tải font: 1059
  • Ngày upload: 17/04/2022
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Nhà thiết kế: Zamroni Hamzah
Nhà phát hành: Sensatype

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ evato elements
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Bình luận