Font việt hoá MJ Presto Script

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Chào mừng bạn đọc phông chữ Presto Script mới của tôi. Đó là một kiểu chữ script có các thay thế theo ngữ cảnh để có thêm tính xác thực như tính năng loại mở. Nếu bạn muốn thay đổi thủ công các chữ cái trong tiêu đề hoặc văn bản ngắn của mình, các thay thế phong cách có sẵn thông qua bảng điều khiển glyph (bạn cần vô hiệu hóa tùy chọn thay thế theo ngữ cảnh). Thực sự rất dễ sử dụng! Phông chữ là hoàn hảo cho báo giá, thương hiệu đám cưới, tiêu đề, văn bản truyền thông xã hội, blog và nhiều hơn nữa.

Lưu ý: Không được sử dụng với mục đích thương mại. Muốn sử dụng với mục đích thương mại phải mua giấy phép sử dụng của tác giả.

Bình luận