Font Việt hóa Coolvetica Condensed Rg

  • Tác giả: Ray Larabie
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Fix thêm việt hóa by Fonttiengviet
  • Số lượt tải font: 1058
  • Ngày upload: 12/04/2024
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font này gần như có 90% ký tự Việt hóa. nhưng vẫn thiếu 1 số ký tự chưa hoàn thành. Fonttiengviet đã tiến hành Việt hóa tiếp các ký tự còn lại. Nên tụi mình không tự nhận mình Việt hóa font này nhé.

Fonttiengviet đổi mã lại thành 1FTV để các bạn tiện xài


Bình luận