Font việt hoá MJ Bukhari Script

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.
Bukhari Script là một phông chữ thảo đơn dòng đậm.
Và tôi cũng gọi khuôn mặt này là “Kiểu chữ viết chữ trên chuột”, bởi vì nó bắt đầu được tạo ra từ một đường kẻ đậm bằng chuột máy tính.
Rất hữu ích cho các dự án thiết kế khác nhau, cho web hoặc in ấn, chẳng hạn như Biểu trưng, Áp phích, Huy hiệu, Biển hiệu, Thẻ thương mại, Thiết kế áo phông, hoặc nó có thể là bất cứ thứ gì.
Bukhari Script chứa gần 380 glyph với một số Tính năng OpenType; Thay thế theo ngữ cảnh, Thay thế theo phong cách, Chữ ghép và phân số chuẩn.
Tính năng OpenType có thể được sử dụng để tạo kiểu chữ tùy chỉnh cho thiết kế của bạn.

Bình luận