Font việt hoá FS Magistral

  • Tác giả: Andrey Kryukov, Dmitry Kirsanov
  • Người đăng: Nguyen Thuan
  • Việt hóa: Phongchuviet
  • Số lượt tải font: 1551
  • Ngày upload: 20/06/2022
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Bình luận

2 bình luận trên "Font việt hoá FS Magistral"