Kiến thức

UniKey Download – Tải UniKey cho Win 10, Win 7 để gõ tiếng Việt mới nhất

UniKey Download – Tải UniKey cho Win 10, Win 7 để gõ tiếng Việt mới nhất

UniKey - Bàn phím tiếng Việt Unikey là chương trình bàn phím tiếng Việt phổ biến nhất trên Windows. Phần lõi xử lý tiếng Việt…

Fix lỗi “cannot save the file as the font could not be embedded because of licensing restrictions” trong Illustrator

Fix lỗi “cannot save the file as the font could not be embedded because of licensing restrictions” trong Illustrator

Chỉ các bạn cách fix lỗi "cannot save the file as the font could not be embedded because of licensing restrictions" khi lưu file trong…