Cách đổi bảng mã trên Unikey

Đầu tiên bạn cần mở ứng dụng Unikey trên máy tính bạn lên. Sau đó tại mục Bảng mã, bạn chọn VNI window thay vì mặc định là Unicode.

Bạn Đóng lại là xong. Các font khác bạn đổi lại thành Unicode là được.


Link tải Unikey nếu chưa có tại đây