Fix lỗi “cannot save the file as the font could not be embedded because of licensing restrictions” trong Illustrator

Chỉ các bạn cách fix lỗi “cannot save the file as the font could not be embedded because of licensing restrictions” khi lưu file trong Adobe Illustrator


Bước 1

  • Chọn File ==> Save As

Bước 2

  • Tại mục Illustrator Options, bạn tắt phần Create PDF Compplatible File. Save là được nha


Chúc bạn thành công