Font Việt hóa SVN Megren

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Giới thiệu Megren, một kiểu chữ hiển thị thử nghiệm kết hợp kiểu chữ sans serif đơn giản và rõ ràng với kiểu chữ chữ khắc bằng đồng trang nhã. Bao gồm 1 file phông chữ với kiểu chữ copperplate script ở chữ hoa và sans serif ở chữ thường. Sự kết hợp của các kiểu chữ khác nhau trông hiện đại và thời trang nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác hoài cổ.

Bình luận