Font Việt hóa 1FTV Orange Squash

  • Tác giả: Alpaprana Studio
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: fonttiengviet.com
  • Số lượt tải font: 390
  • Ngày upload: 07/04/2024
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font này demo nên cũng không có số nhé và thiếu khá nhiều ký tự đặc biệt

Bình luận