Font việt hoá MTD Autogate Stamp

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

  • Tên Font: MTD Autogate Stamp
  • Tác giả: Letterhend Studio
  • Việt Hóa: Mộc Hạ

LƯU Ý:
– Sử dụng thương mại vui lòng liên hệ tác giả hoặc mua tại: https://creativemarket.com/Letterhend/3257427-Autogate-Font-Duo-%28BONUS%29

Bình luận