Font Việt hóa 1FTV VIP Bariol Regular Italic

  • Tác giả: atipo foundry
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: fonttiengviet.com
  • Số lượt tải font: 161
  • Ngày upload: 24/05/2024
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Đặt bộ 8 font Bariol tại shop

  • Các bạn cần tải bộ 8 font Bariol Việt hóa, tải có phí tại đây


Bình luận