Font việt hóa MTD Architect

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

  • Tên Font: MTD Architect
  • Tác giả: Magda
  • Việt Hóa: Mộc Hạ

Sử dụng thương mại vui lòng liên hệ tác giả hoặc mua tại: https://creativemarket.com/Eleidan/1119873-Architect-sans-serif-font

Bình luận