Font việt hóa SVN Heimer

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Nhà thiết kế: Runsell Type Designer
Nhà phát hành: Runsell Type Co.
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng mục đích thương mại từ envato
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Bình luận