Font việt hoá MJ Erabura

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Erabura là một phông chữ hiển thị đơn giản, dễ hiểu và trang nhã, tạo cảm giác độc đáo và vượt thời gian. Sử dụng nó để biến bất kỳ ý tưởng thiết kế nào thành một kiệt tác thực sự!

Lưu ý: Không được sử dụng với mục đích thương mại.Muốn sử dụng với mục đích thương mại phải mua giấy phép sử dụng của tác giả.

Bình luận