Font Việt hóa 1FTV VIP Rushford Printed

  • Tác giả: hptypework
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: fonttiengviet.com
  • Số lượt tải font: 569
  • Ngày upload: 10/12/2023
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font khá nặng nên có thể bị lag máy khi cài đặt và sử dụng. Chú ý nhé

Bình luận