Combo font chữ Spa 2 kèm hiệu ứng

  • Tác giả: Tổng hợp
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Tổng hợp
  • Số lượt tải font: 449
  • Ngày upload: 21/05/2023
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

File tải về gồm có

  • Một file .ai nha các bạn
  • Kèm các font chữ được sử dụng
  • Một file .txt ghi thông tin font chữ

Bình luận