Combo font chữ Spa 2 kèm hiệu ứng

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

File tải về gồm có

  • Một file .ai nha các bạn
  • Kèm các font chữ được sử dụng
  • Một file .txt ghi thông tin font chữ

Bình luận