Font tiếng Việt Xuong – Font Xuồng

  • Tác giả: Trương Nguyên Huy
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Trương Nguyên Huy
  • Số lượt tải font: 291
  • Ngày upload: 03/05/2024
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Từ tác giả Trương Nguyên Huy

Chi tiết tại đây https://www.behance.net/gallery/197511003/Xuong-Display-Typeface

Bình luận