Font tiếng việt Rothek ( 2 font )

  • Tác giả:  Photographers Lounge
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa:  Photographers Lounge
  • Số lượt tải font: 567
  • Ngày upload: 19/05/2022
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Tác giả đã làm sẵn tiếng việt rồi nha. Gồm 1 font đậm nghiên và 1 font mảnh đứng

Bình luận

2 bình luận trên "Font tiếng việt Rothek ( 2 font )"