Font tiếng việt DT Phudu theo kiểu biển quảng cáo

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

DT Phudu là kiểu chữ sans-serif hiển thị lấy cảm hứng từ bảng quảng cáo chữ viết tay của Việt Nam ngày xưa, hỗ trợ tới 192 ngôn ngữ và có dấu phụ đặc biệt. Nó tập trung vào khả năng đọc trên quy mô lớn và dễ dàng sử dụng vì nó miễn phí cho mục đích cá nhân, thương mại hoặc bất cứ mục đích gì. DT Phudu hiện bao gồm 5 họ font.


 

Bình luận

2 bình luận trên "Font tiếng việt DT Phudu theo kiểu biển quảng cáo"