Font việt hoá MTD Addictype

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

  • Tên Font: MTD Addictype
  • Tác giả: Maghrib
  • Việt Hóa: Mộc Hạ

Sử dụng thương mại vui lòng liên hệ tác giả hoặc mua tại: https://www.youworkforthem.com/font/T7064/addictype

Bình luận