(FREE FONTS) BEAUTIQUE DISPLAY

  • Tác giả: beautique.vn
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: beautique.vn
  • Số lượt tải font: 2304
  • Ngày upload: 04/02/2023
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.
(FREE FONTS) BEAUTIQUE DISPLAY – YẾU TỐ KỸ THUẬT
Sở hữu cả phiên bản Upright và Italic cùng 5 weight tương ứng cho mỗi style, Beautique Display có thể được sử dụng linh hoạt trên nhiều môi trường thiết kế, giải quyết nhiều điểm chạm khác nha‌u tùy theo yêu cầu đề bài.
Không chỉ trau chuốt về form chữ, Beaut‌ype còn được tính toán cẩn trọng từng spacing trong và ngoài kí tự. Khoảng space giữa các từ hay leading dòng đều đủ thoáng để có sự phân tách rõ rệt câu từ trong văn bả‌n. Các con chữ không chỉ đẹp khi đứng đơn mà còn tạo ra tổng thể hài hòa khi kết hợp cùng nhau.

Bình luận