Font việt hóa VL Malko

  • Tác giả: vuuuds
  • Người đăng: Stephten
  • Việt hóa: Font Việt Linh
  • Số lượt tải font: 1538
  • Ngày upload: 20/11/2022
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Một font nhẹ nhàng và xinh đẹp. Font bản quyền chỉ dùng cho cá nhân, Nếu dùng trong, nhận diện thương hiệu, dịch vụ, thương mại, vui lòng mua font gốc của tác giả tại đây trước khi dùng bản Việt hóa này:

Malko Font | Display Fonts ~ Creative Market

Bình luận