Font việt hóa Ubuntu

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font Ubuntu – Phông mặc định của hệ điều hành Ubuntu

Bình luận