Font việt hóa Ubuntu

  • Tác giả: Canonical Ltd.
  • Người đăng: Kiên
  • Việt hóa: Kiên 2k7
  • Số lượt tải font: 386
  • Ngày upload: 15/04/2023
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font Ubuntu – Phông mặc định của hệ điều hành Ubuntu

Bình luận