Font việt hoá Tokyo 2020

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font này là font chính thức của Thế Vận hội Tokyo 2020 do Morisawa thiết kế cho Ban Tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020. Font này được dùng nhiều trong Thế Vận hội 2020 (diễn ra từ 23 tháng 7 cho đến ngày 8 tháng 8 năm 2021). Nay font này đã được việt hoá vào năm 2022 với hậu tố VIE (mã Olympic của đội tuyển Việt Nam)

Bản quyền font gốc: (C) 2018-2022 Uỷ ban Olympic Quốc tế


 

 

Bình luận