Font việt hóa Take Regular

  • Tác giả: Không rõ
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Xương Rồng Màu Xanh
  • Số lượt tải font: 360
  • Ngày upload: 03/04/2022
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Bình luận