Font việt hóa Sayuri Anastasya Confession

  • Tác giả: Rifqi triana
  • Người đăng: Lun Anh
  • Việt hóa: Sayuri
  • Số lượt tải font: 1909
  • Ngày upload: 06/11/2022
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Anastasya Confession là phông chữ script cổ điển, sang trọng được thiết kế và phát hành bởi Rvq Typefoundry tại Creative Market. Ngoài các ký tự cơ bản, Anastasya Confession còn có thêm các ký tự thay thế rất độc đáo và ấn tượng.

Bình luận