Font Việt Hóa Qatar 2022

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Đây chính là bộ font chính thức của Qatar 2022 được em Việt Hóa toàn bộ 10 kiểu phông

Bộ phông được tạo bởi Adotbelow

Việt hóa bởi Kiên 2k7

Bình luận