Font việt hóa Oswald (6 font)

  • Tác giả: Vernon Adams, Kalapi ...
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Google
  • Số lượt tải font: 2364
  • Ngày upload: 24/04/2022
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Thiết kế: Vernon Adams, Kalapi Gajjar, Cyreal

Bình luận