Font việt hoá MTD Arthington

 • Tác giả: Typeline Studio
 • Người đăng: Quang Đăng
 • Việt hóa: Mộc Hạ - MTD
 • Số lượt tải font: 567
 • Ngày upload: 26/03/2022
 • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

 • Tên Font: MTD Arthington
  Tác giả: Typeline Studio
  Việt Hóa: Mộc Hạ

LƯU Ý:
– Sử dụng thương mại vui lòng liên hệ tác giả hoặc mua tại: https://creativemarket.com/typeline/3568178-The-Arthington-Bonus-2-font.

Bình luận