Font việt hoá MJ Satosshi

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Font việt hóa Satoshi Satoshi Light Thành phố tôi yêu Satoshi Regular- -Thành phố tôi yêu Satoshi Medium- Thành phố tôi yêu Satoshi Bold- Thành phố tôi yêu Satoshi Black Thành phố tôi yêu'

Bình luận