Font việt hóa MJ Qinan Script

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Qinan Script Font là một font display script. Với rất nhiều tính năng opentype chẳng hạn như thay đổi kiểu chữ và phong cách, qinan script có thể là một phông chữ đẹp cho thiết kế chữ hoặc bất kỳ dự án thiết kế nào

Bình luận