Font việt hoá MJ Catherova

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Catherova được lấy cảm hứng từ logo Elegant Luxury nổi tiếng, phù hợp để thiết kế logo, mẫu, tài liệu quảng cáo, video, thương hiệu quảng cáo và hơn thế nữa. Hoàn hảo để thêm một liên lạc độc đáo cho logo wordmark, monogram đi kèm với 31 ligatures tạo ra rất nhiều sự lựa chọn và độc đáo cho thiết kế của bạn.

Lưu ý: Không được sử dụng với mục đích thương mại. Muốn sử dụng với mục đích thương mại phải mua giấy phép sử dụng của tác giả.

Bình luận