Font việt hóa LNTH Demiela

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Mua ủng hộ tác giả tại đây: https://fontbundles.net/jamalodin/1442942-demiela-script?ref=NmvyTt

 

Bình luận