Font Việt Hóa KK7-Harry Potter

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Hơn 10 năm trước, có một người đã Việt hóa chiếc font từ phim Harry Potter này tên là hungdm92, nhưng yeah, lỗi thì thấy hoài à, chính vì vậy, người đầu tiên VH lại font này là tui. Tui sẽ đem lại tiếng Việt đầy đủ nhất cho chiếc font này.

Bình luận